WKKGZ en AVG

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Om te voldoen aan de Wkkgz ben ik aangesloten bij het GAT, Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Mocht je als cliƫnt ontevreden zijn over een behandeling die je hebt ontvangen in mijn praktijk dan vind ik het fijn als je eerst hierover contact opneemt met mij.
Mochten wij er samen niet uitkomen dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het GAT. Deze zal proberen om samen met ons tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan zal er een geschillencommissie bijeen komen om zich over de kwestie te buigen om te komen tot een oordeel.
Voor meer informatie en voor het eventueel contact zoeken met het GAT klik je hier.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

In verband met de privacy wetgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is, heb ik een privacy verklaring opgesteld. Het is belangrijk om deze goed door te lezen. Een korte versie hiervan dient ondertekend te worden als je bij me in de praktijk komt voor een behandeling.

PRIVACY VERKLARING

Praktijk Gelukshand in Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Praktijk Gelukshand
Eigenaar Famke Plantinga
Bottelroosstraat 33
9741 JD Groningen
06-43225422
famkeplantinga@kpnplanet.nl
https://www.gelukshand.nl
KvK: 65229797

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Praktijk Gelukshand verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je je gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de algemene persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die die verwerk:
Dit zijn gegevens over gezondheid, klachten en eventuele medicatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens:
Praktijk Gelukshand verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van een eventuele nieuwsbrief
– Bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Informatie geven over wijzigingen van diensten en producten
– Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over gezondheid worden verwerkt om een zo
goed en passend mogelijke behandeling te kunnen aanbieden. Hierbij rekening houdend met
eventuele medicatie en/of contra-indicaties.

Gelukshand verwerkt en bewaart persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingdienst en de WA-verzekering.

Hoe lang bewaart Praktijk Gelukshand je gegevens:
Praktijk Gelukshand bewaart je persoonsgegevens zo lang als nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Dit is minstens 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Praktijk Gelukshand verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Gelukshand blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en website:
De website van Praktijk Gelukshand is beveiligd met een SSL-certificaat. Praktijk Gelukshand gebruikt op deze website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij Praktijk Gelukshand op te vragen en te laten wijzigen bij eventuele onjuistheden. Ook kun je een verzoek indienen om je gegevens te laten wissen. Mocht je toestemming hebben gegeven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens en wil je die toestemming (gedeeltelijk) intrekken dan is dit ook mogelijk. Bij inzien, aanpassen of verwijderen van de gegevens kun je een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar:
famkeplantinga@kpnplanet.nl
Je krijgt dan binnen 4 weken een reactie op je verzoek.

Praktijk Gelukshand neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dan jouw gegevens toch niet in goede handen zijn, neem dan contact op met Praktijk Gelukshand via de e-mail.

Praktijk Gelukshand behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie is beschikbaar op de website.